Őry (Oelschläger) Lajos (Ludwig, Ľudovít) életrajza.

cerc ilustratie6.3

line

Őry (Oelschläger) Lajos 1896 március 5-én született Kassán Oelschläger Lajos vaskereskedő vállalkozó (szül. 1856 január 6-án a szepességi Merényben – Nálepkovo, azelőtt Vondrišeľ, meghalt 1945 május 2-án Miskolcon, Kassán van eltemetve) és felesége, szül. Fiedler Etelka legfiatalabb fiaként. A család Kassán telepedett le. Testvérei, István (szül. 1889, a kassai érettségi után kereskedelmi iskolát végzett a németországi Elberfeldben, szaktudását Grazban, Párizsban, Budapesten és Kolozsváron bővítette) és Ferenc (szül. 1891, tanulmányait Kassán végezte, néhány éves németországi tanulmányútja után a pályafutását mint a Magyar Általános Hitelbank alkalmazottja kezdte) – apjukkal közösen a közismert Fleischer és Schirger vasnagykereskedésnek (alapítva 1796) lettek a társtulajdonosai. Az Oelschläger családnak – mint magyaroknak és evangélikusoknak – 1918 után fontos szerepe volt Kassa gazdasági, egyházi és politikai életében.

Oelschläger Lajos a kassai érettségi után 1914-ben beiratkozott a budapesti Műszaki Egyetem Építészeti karára, tanulmányait a háború miatt csak 1921-ben fejezte be. Szakmai karrierjét Budapesten kezdte építésziroda-vezetőként, majd Munkácsra, később Kassára került. Itt nemsokára saját építészirodát alapított, melyben a második világháború végéig egy egész sor jelentős épületet tervezett és kivitelezett, mint pl.:

 • Ortodox zsinagóga és iskola (ún. Vörös iskola – Boskó mérnökkel közösen), Puskin u. 3. Kassa, 1927–1933
 • Fórum (Capitol) mozi (később Slovan, ma a történelmi városháza nagyterme – felujítási terv: Ing.arch. Pavol Merjavý), Fő utca 59, 1927
 • Tűzoltólaktanya és szertár, Požiarnická u., Kassa, 1928
 • Városháza (ma Városi hivatal), Nagymihály (Michalovce), Nám. Osloboditeľov 30, 1928
 • Városháza (ma Városi hivatal), Tornalja (azelőtt Šafárikovo), Fő tér, 1928
 • Guhr szanatórium bővítése, Tátraszéplak (Tatranská Polianka – eredeti terv Gedeon Majunke), 1928–1934
 • Mozi, Nagymihály (Michalovce), 1929
 • Fürdőház (ún. Fehérház), Vyšné Ružbachy, 1930 körül
 • Kultúrház, Kisszeben (Sabinov – ma átépítve), 1930 körül
 • Közösségi ház, Nagyszőlős/ Vinohradiv, azelőtt Sevluš (Ukrajna, azelőtt Kárpátalja, Csehszlovákia), 1930 körül
 • Zsidó iskola és hitközösségi ház (ma az Ungvári nemzeti egyetem Biológia kara), Bulvár Pidripina 46, Ungvár (Užhorod, azelőtt Kárpátalja)
 • Kereskedelmi és Ipari Kamara székháza (ma a VÚB bank kirendeltsége), Fő utca 112 és Bačíkova u. 2 sarkán, Kassa, 1933
 • Evangélikus templom, nám. SNP 8, Tornalja (azelőtt Šafárikovo), 1933
 • Nyári uszoda (később ČH uszoda), Staničné nám., Kassa, 1936
 • Roth Ignác áruháza (később AVION a ČSA légitársaság irodája, ma az SLSP bank fiókja, átépítés Karol Gregor, 2000), Pribinova 6, Kassa, 1938
 • Oelschläger Ferenc villája (később óvoda, majd a Cseh Köztársaság főkonzulátusa, majd Cseh centrum – átépítés: Drahovský, Pásztor, Neufeld, 1993), Rázusova 13, Kassa, 1938.

Oelschläger Lajos több magyar nemzeti pártnak és társulatnak volt a tagja, ezért az 1. csehszlovák köztársaság idejében rendőri felügyelet alatt ált.

1939-ben (Kassa visszacsatolása után Magyarországhoz) Horthy Miklós kezéből vette át Székesfehérváron (az első világháborúban szerzett érdemeiért) a vitézi rendet. Ezért is magyarosította a nevét Oelschlägerről Őryre, a család többi sarja azonban megtartotta az eredeti alsószepességi német családi nevet.

A magyarok kivonulása után 1945-ben elmenekült családjával (feleségével és Zsuzsa lányával) Magyarországra. Némi hányódtatás után Miskolcon telepedett le. 1948-ban a MATI (Magasépítési Tervező Intézet, ill. Miskolci  Tervező Iroda) alkalmazásába lépett. 1958-ban lett az Északterv alkalmazottja, 1960–1962 lett a Borsodterv első igazgatója. Ebben az időszakban a következő épületeket tervezte:

 • Csikótelep, Csipkéskút, Bükk, 1950 – 51
 • Szociális lakások, Miskolc, Baross Gábor u., 1960 körül
 • Alapiskola, Miskolc, Miklós út
 • Egyetemi lakások, Miskolc, Hejőcsabai kapu u, Szabadságharc u., 1960 körül
 • Patika központ, Miskolc
 • Egészségügyi központ, Miskolc – Diósgyőr, 1965.

Annak ellenére, hogy Miskolcon is elismerték, ill. általános tiszteletnek  örvendett, nyugdíjba vonulása után visszahúzódva élt lányával együtt, és nem vett részt a társadalmi életben. Miskolcon halt meg 1984-ben.

Kassa, 2011. november                                          Összeállította: Pásztor Péter